Linux - uvod

Panajotov
cp6Posts: 11Member edited January 2017 in Apache / Lighttpd / Nginx

Predpostavljam da ovo nije dobra kategorija, obzirom da ne postoji nijedna druga koja se bavi operativnim sistemima, mislio sam da je ova kategorija najprikladnija.

Operativni sistemi [Linux]

Fajl sadrži osam vežbi sa Visoke škole elektrotehnike.
Autori su Nemanja Maček, Borislav Đorđević i Borislav Krneta.

- Vežba 1:
1. Uvodne napomene
2. Upoznavanje sa radnim okruženjem operativnog sistema Ubuntu Linux
3. Prijavljivanje na Moodle sistem za e-učenje
4. Kreiranje virtuelnih mašina
5. Upotreba virtuelnih mašina
6. Upoznavanje sa komandnom linijom
7. Objašnjenje mehanizma "sudo

- Vežba 2:
1. Podsetnik sa prethodne vežbe (komandni interpreter bash)
2. Navigacija po stablu i listanje sadržaja direktorijuma
3. Datoteke i tipovi datoteka
4. Upotreba džokera
5. Redirekcija ulaza i izlaza i povezivanje komandi u pipeline
6. Rad sa tekstualnim datotekama

- Vežba 3:
1. Osnovni pojmovi Linux sistema datoteka
2. O aktivnom stablu i aktiviranju fajl sistema
3. Kopiranje datoteka
4. Pomeranje i promena imena datoteka
5. Brisanje datoteka
6. Rad sa direktorijumima

- Vežba 4:
1. Vlasništvo i prava pristupa
2. Podrazumevana prava pristupa
3. Promena vlasništva i pristupnih prava
4. Uticaj kontrole pristupa na rad sa datotekama
5. Sticky bit i SUID

- Vežba 5:
1. Korisnici, grupe i profili
2. Kreiranje i brisanje jednog korisničkog naloga iz grafičkog okruženja
3. Administracija korisničkih naloga i grupa iz komandne linije
4. Identifikacija korisnika
5. Privremeno preuzimanje identiteta drugih korisnika
6. Brisanje korisničkih naloga i grupa

- Vežba 6:
1. Editor teksta "nano" (podsetnik)
2. Pisanje, prevođenje i pokretanje prvog programa kompajlerom gcc
3. Sistemski poziv open(): kreiranje i otvaranje datoteke
4. Sistemski poziv read(): čitanje podataka
5. Sistemski poziv write(): upis podataka
6. Sistemski poziv access(): prava pristupa
7. Sistemski poziv lseek(): kretanje (pozicioniranje) po datoteci
8. Pitanja za uvežbavanje

- Vežba 7:
1. Procesi
2. Signali
3. Kontrola poslova
4. Zakazivanje i periodično izvršavanje poslova
5. Prijavljivanje na sistem bez grafičkog okruženja i gašenje sistem

- Vežba 8:
1. Identifikator procesa (PID) i procesa roditelja (PPID): getpid() i getppid()
2. Izvršavanje shell komandi u okviru programa: system()
3. Kreiranje novog procesa: sistemski poziv fork() i identifikacija roditelja i deteta
4. Izvršavanje programa u procesu: sistemski poziv exec()
5. Slanje signala iz programa i prekidanje procesa: sistemski poziv kill()
6. Čekanje na završetak procesa: sistemski poziv wait()
7. Zombi procesi
8. Niti
9. Pitanja za uvežbavanje

RAR Password: "viser_ljuska.org".
https://mega.nz/#!NVsxjKpS!gTgJuYvprXDGDkXNf84sJhC2BIsFxWU2bAfERdoaj24

Sign In or Register to comment.

Welcome

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Discussions